نوشته‌ها

بهترین دامنه کدام است؟

گام اول برای طراحی و پیاده سازی یک وبسایت انتخاب بهترین دامنه برای آن است. شما بایستی در انتخاب نام بسیار هوشمند عمل کنید. بهترین دامنه کدام است؟ در ابتدا بایستی نوع فعالیت خود را مشخص نمائید. پس از آن بایستی سعی کنید نام های مرتبط با واژه های مرتبط در مورد فعالیت وب سایت خود را امتحان کنید

  • آیا من می توانم هر نامی را انتخاب کنم؟
  • نام زیبا همان بهترین نام است؟
  • نام های مختلف را چگونه امتحان کنم؟
  • نام کوتاه بهتر است یا نام بلند؟
  • آیا گوگل به نام سایت ما توجه می کند؟
بهترین دامنه کدام است؟

بهترین دامنه کدام است؟

شما می توانید هر نامی که در چهار چوب قوانین ثبت دامنه باشد را انتخاب نمائید . اما در متن نام بایستی توجه کنید فقط می توان از حروف , اعداد و کاراکتر دش ( – ) استفاده کرد. نام دامنه حساس به حروف کوچک و بزرگ نیست و شما می توانید ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ را بنویسید که تاثیری در ثبت آن وجود ندارد.

ادامه مطلب …